Jste na internetu opravdu vidět? Online marketing.

Víte, proč je vaše konkurence na první straně Googlu či Seznamu a vy se marně hledáte na dalších stranách? Chtěli byste mít správně namixovanou internetovou prezentaci, ale nevyznáte se v džungli nabídek? Není vám jasné fungování internetového vyhledávání?

1. Online marketing a jeho formy

Internet sám o sobě poskytuje každému podnikateli neocenitelný zdroj informací o konkurenci, zákaznících či o nových trendech v odvětví. Internetový marketing/online marketing je komplexem nástrojů, které vám mohou pomoci vydělat.

Cíl internetového marketingu je stejný jako u „klasického marketingu“ – pochopit přání a potřeby zákazníka a odpovídajícím způsobem je uspokojit. Specifické je pouze prostředí a nástroje s jakými se na internetu pracuje. Otázkou však zůstává, v jak velkém množství tyto nástroje potřebujete. Zjistit, které jsou vhodné a jak je použít, nějakou dobu trvá. Takto strávený čas se vám bohatě vrátí, využijete-li profesionální mediální agenturu.

Oproti „offline“ marketingovým nástrojům má internet jednu obrovskou výhodu. Je měřitelný. Vše lze různými způsoby měřit a můžete mít neustále přehled o tom, zda se vám vynaložené prostředky vrací.

Základním předpokladem pro účast ve světě internetu je někam umístit informace, které chcete sdělit. K tomu vám poslouží vlastní webové stránky a také speciální webové katalogy, které shromažďují informace o firmách. Pro většinu živnostníků a drobných podnikatelů je ideálním základem mít kvalitní vlastní webové stránky, doplněné o online marketingový mix produktů

Male_Character-13

2. Vyhledávání na internetu

Všechny vyhledávače (např. Google, Seznam) pravidelně kontrolují dostupné webové stránky a snaží se najít zajímavý obsah. Tento obsah posléze zobrazují při zadání dotazu (např. instalatéři Brno). Toto zdánlivě jednoduché sbírání a zobrazování obsahu má svá pravidla a zákony. Kdo je pochopí a umí je využívat, ten vyhrál boj o zákazníky, tedy alespoň na chvíli.

Základní pravidlo zní „mít obsah, který je zajímavý a vyhledávaný uživateli internetu“. Čím vícekrát budete distribuovat tento obsah, tím lépe.

Kde všude lze mít informace o své firmě na internetu:

3. WWW stránky

Mít vlastní stránky vám poslouží jako start i cíl pro většinu marketingových online nástrojů. Hlavním cílem je většinou návštěva kamenné prodejny. Pokud se však zájemce z internetu o prodejně nedozví, do prodejny prostě nepřijde. Aby se vůbec mohl dozvědět, musíme ho na naši stránku navést. Ale jak? Webové stránky poskytují nejširší prostor k seznámení návštěvníka s daným tématem, značkou či k upoutání jeho pozornosti. Web je firemní vizitka.

Doporučujeme dodržovat pár základních pravidel:

Nezapomínejte, že webové stránky je nutné správně optimalizovat. Nejen pro vyhledávací roboty (tzv. crawler) , ale také pro potenciálního zákazníka – člověka. To jsou někdy bohužel dva protichůdné světy. Vyhledávací roboty si můžete představit jako nikdy nespící panáčky, kteří mají za úkol navštívit všechny webové stránky na internetu, prohlédnout si je a dát jim podle kvality zaslouženou známku.

Roboti chtějí často hledaná klíčová slova na správných místech, používání odkazů (linkbuilding), pro člověka je zároveň důležitá dostatečně popsaná nabídka, konkrétní údaje, ceník, mapa, kontakty, příjemný vzhled aj. Volbou vzhledu a obsahu ukazujeme i svoji firemní kulturu a důvěryhodnost.

Male_Character-13

4. Online katalogy

Online katalog je vlastně seznam odkazů na online prezentace rozčleněné do tematických oborů (kategorií). Oproti vyhledávačům zápisy v katalogu vytvářejí a schvalují lidé. Registraci v neplaceném katalogu si můžete vytvořit sami, některé katalogy jsou placené. Při registraci do katalogu se zaměřte hlavně na kvalitní titulek – zvolte pro něj frázi (klíčové slovo), podle které vás budou uživatelé internetu nejpravděpodobněji vyhledávat, geografickou lokalitu působnosti vaší firmy a případně také název firmy. Jestli vám konkrétní katalog umožňuje volbu více kategorií, vyberte jich několik (samozřejmě týkajících se tématu vašeho webu).

Katalogy jsou velmi užitečnou možností jak umístit informace o firmě na další místa a zaujmout více uživatelů internetu. Navíc se o návštěvnost katalogů stará jejich majitel a vám tím aspoň trochu ulehčí práci. Nicméně je zde otázka, které katalogy a případně kolik katalogů využít. Doporučuje se mít zápis v několika velkých katalozích a dále je doplnit oborově a lokálně zaměřenými katalogy.

Velké katalogy jsou např. Firmy.cz, ZlatéStránky.cz či zápisy v Google mapách. Oborové katalogy najdete tak, že zadáte obor své činnosti do vyhledávače (Google či Seznam) a ten vám kromě webových stránek ukáže vhodné katalogy. Při výběru katalogů je dobré sledovat hodnotu tzv. Pagerank a registrovat se do katalogů s Pagerankem vyšším než 2. Nic však nepokazíte ani zápisem do katalogu s nižším Pagerankem. Pagerank je číselné ohodnocení stránky přidělené samotným Googlem. Můžete jej zjistit pomocí různých online nástrojů nebo přímo instalací doplňku Google Toolbar.

V katalogu obvykle nemůžete o své firmě uvést tolik informací, kolik umožňují plnohodnotné webové stránky, ale zápis obsahuje nejdůležitější údaje, je jasně strukturovaný a návštěvník se v něm rychle zorientuje.

5. Sociální sítě

Prezentace na sociálních sítích je v současnosti  jednou z nejdůležitějších částí marketingové komunikace. Většina firem pochopila, jak je důležité dlouhodobě budovat povědomí o značce a být téměř v osobním kontaktu se stávajícími anebo potenciálními zákazníky. Na sociální síti nejde přímo o prodej produktů, ale spíše o vytvoření sympatií uživatelů k vaší značce, budování důvěry a získávání cenné zpětné vazby. Na sociální síti můžete prakticky okamžitě otestovat oblíbenost nového produktu, získat názor například pomocí ankety anebo tipy na úplně nový produkt.

Sociální sítě vám umožňují komunikovat na internetu mnohem efektivněji, než jste na to byli zvyklí u jiných marketingových kanálů. Máte možnost představit Vaši kampaň jen vybrané skupině uživatelů a to podle věku, regionu, zájmů a podobně a tím oslovit jen ty zákazníky, pro které je Váš produkt nejvíce vhodný.

Kromě klasických sociálních sítí můžete využívat i online aplikace, které původně jako sociální sítě nebyly vyrobeny, ale v době jejich oblíbenosti se transformovaly.

Sociální sítě jsou dnes velmi důležitým místem na internetu. Být na sociální síti, obzvláště jako podnikatel  přináší mnohé výhody i zakázky. O sociálních sítích si více povíme v páté kapitole.

Male_Character-13

6. Direct marketing

Využívá se pro přímé způsoby oslovování potenciálních zákazníků. Mezi nejznámější způsoby patří email marketing a oslovování formou newsletteru nebo telemarketingu. U email marketingu formou pravidelných emailů informujete okruh zájemců, kteří vám sami poskytli emailovou adresu a souhlas s oslovením.

7. Jen jedna forma, nebo raději marketingový mix?

Na internetu si většinou musíte zákazníky hledat skrze více kanálů. Určitě je lepší mít jednu formu online prezentace než žádnou, ale vytvořit celou síť online produktů je ideální způsob, jak oslovit širokou škálu potenciálních zákazníků. Představte si, že máte svoji firmu registrovanou v několika katalozích, přes které se na vaše webové stránky dostanou desítky a stovky návštěvníků. Na webových stránkách můžete mít odkaz na svůj firemní profil na Facebooku či obráceně.

Většina lidí vás bude jednoduše vyhledávat přes dva nejpoužívanější české vyhledávače = Google a Seznam. Z tohoto důvodu byste rozhodně neměli chybět na Google mapách. Zkuste si zadat do Googlu např. „instalatér Brno“ a uvidíte, že mezi prvními odkazy budou právě zápisy – špendlíky z  GoogleMaps + zápisy z online katalogů. Pro navázání neformálních vztahů jsou ideální nenákladné blogy, kde se můžete podělit o své postřehy, názory a snadno aktualizovat obsah posledními novinkami. Jestli propagujete dílčí službu či samotný produkt, neváhejte nad volbou mikrostránky.

Kromě online prezentací bychom neměli zapomínat ani na důležitost tištěné inzerce. Teď si nejspíše říkáte: „Kdo by ještě listoval papírovým katalogem?“ Možná byste byli překvapeni. Téměř výhradní vyhledávání na internetu platí především v Praze a okolí a u mladší části populace. Ve zbytku ČR a u starších lidí je však tištěná reklama stále populární a určitě se vyplatí ji s online produkty kombinovat.

 

Závěrečná doporučení

  1. Nechte si vytvořit hlavní webové stránky.
  2. Doplňte webové stránky naváděcími specializovanými stránkami (mikrostránkami).
  3. Zaregistrujte své webové stránky do katalogů = 10-20 zápisů je optimální (sledujte hodnotu Pagerank).
  4. Připojte se k ostatním uživatelům internetu na sociálních sítích – určitě Facebook a další jsou vítány.
  5. Nezapomínejte na pravidelnou a plánovanou marketingovou podporu (např. pomocí PPC).

 

Nezapomínejte, že nestačí na internetu jenom být, ale je třeba být vidět. Budete-li vidět, budete získávat více zákazníků. Jak toho docílit, to si povíme v další lekci