SEM – Bannery, PPC kampaně, affiliate.

Říkáte si, co se dá dělat, když jen webové stránky nestačí? Jak si máte poradit s velkou konkurencí? Jak najít rychle nové zákazníky? Používejte další formy internetové reklamy!

Některé obory jsou extrémně konkurenční a trvá dlouho, než se www stránka prosadí. Stejně jako děláte reklamu své firmě pomocí webových stránek, můžete připravit reklamu i samotným web stránkám. K tomu využíváme opět několik reklamních formátů – PPC, Affiliate sítě či bannerovou reklamu.

1. PPC – Platba za realizovaný proklik

PPC reklama je reklama umístěná na různých místech na webu, hlavně mezi výsledky vyhledávání při zadání konkrétního výrazu do vyhledávače a dnes také na Facebooku. Klikne-li uživatel internetu na PPC reklamu, zobrazí se mu vaše webové stránky.

Za takovou reklamu neplatíte paušál za určité období, ale za každé kliknutí (Pay Per Click), které vám přivedlo někoho na webovky. Výhodou tedy je, že např. neplatíte za špatně umístěnou reklamu, protože vám nikoho na stránky nepřivede, ale platíte za výkon reklamy. U PPC kampaně poskytovatel také obvykle zaručuje, že vám přivede určitý počet kontaktů v konkrétním čase, a tak můžete PPC reklamu využít, když potřebujete rychle získat nové zákazníky. CPC určuje cenu jednoho prokliku (Cost Per Click).

PPC reklamu si můžete zadat sami, pokud si například vytvoříte účet v Google Adwords nebo v S-kliku. Jednodušší variantou je požádat libovolnou společnost, která vytváří online prezentace, aby vám PPC reklamu obstarala.

Hlavními poskytovateli PPC reklamy jsou Seznam a Google. V obou vyhledávačích se PPC reklama po vyhledání výrazu zobrazí nad výsledky vyhledávání v podbarveném rámečku a v pravém sloupci stránky. Google uvádí reklamu textem „Reklamy související s dotazem“ (v pravém sloupci „Reklamy – Proč tyto reklamy?“) a Seznam na obou místech textem „Reklama Sklik“.

Reklama se zobrazuje na základě vyhledávaných klíčových slov. Pokud budete mít reklamu pro instalatéra Praha, zobrazí se při hledání tohoto výrazu.

6 priklad-ppc-reklamy-na-googlu

2. Affiliate

Affiliate marketing je další formou, jak přivést na webovou prezentaci více čtenářů. Tato forma reklamy pracuje na partnerském principu, kdy jeden z partnerů propaguje na svém webu produkt či službu druhého partnera. Takto může vznikat celá provázaná affiliate síť vzájemných propagací a odkazů. Služba bývá placená, nebo založena na vzájemné dohodě partnerů. Obvykle je však dohoda pro jednu stranu výhodnější, a ta za ni pak platí jako za poskytovanou službu.

3. Bannerová reklama

Reklama formou bannerů je jedna z prvních způsobů internetové reklamy. Bannerová reklama je obvykle grafickým a nejlépe pohyblivým poutačem na webu, přes který se uživatel internetu opět proklikne na vaši webovou prezentaci. U bannerové kampaně můžete opět platit za proklik, ale i za předem daný počet zobrazení (počet impresí). Bannery stále mají mezi online reklamou svoji váhu, a tak bychom na ně neměli zapomínat. Jsou velmi důležité pro prezentaci značky. V takovém případě se reklamou nesnažíte získat co nejvíce zákazníků a prodat co nejvíce zboží a služeb, ale především dostat svoji značku do povědomí co nejširší skupiny lidí.

Nejpoužívanější velikosti internetových bannerů:

rozmery online banneru

4. Cílení reklamy

Stejně jako kterýkoliv jiný druh reklamy, ani u online reklamy nemá cenu snažit se zaujmout všechny uživatele internetu. Měli bychom si vybrat určitou skupinu, na kterou budeme cílit. Podle typu poskytovaných produktů a služeb se rozhodneme, jaká naše cílová skupina bude. Může to být konkrétní věková skupina uživatelů, ženy vs. muži, běžní uživatelé a firmy, skupina uživatelů s určitým vzděláním a znalostmi oboru apod. Cílit lze také na běžné koncové zákazníky nebo na jiné firmy. Podle cílové skupiny upravíme texty a samotný obsah webu.

Pokud má cenu cílit produkt na úzkou skupinu uživatelů, kteří se velmi dobře vyznají v oboru, můžeme používat i odborné výrazy, slang apod., zatímco u uživatelů-začátečníků se podobným slovům vyhýbáme. Cílíme-li na skupinu starších osob, nebudeme uvádět výhody, které jim produkt či služba přinese v mládí, ale výhody ve stáří. U rozdělení dle rozsahu uživatele (nepodnikatel, živnostník, malá firma x velká firma) bychom měli jako podnikatelé vědět, co danou skupinu zajímá, a opět jí poskytnout ty pro ni nejdůležitější informace.

Není důležitý jen váš zákazník, ale také vy sami – typ vašeho podnikání (živnostník, malá firma, velká firma, nezisková organizace). Každý typ podnikání s sebou nese určitá úskalí. Jako živnostník či malá firma nejspíše nemáte kapacitu na obrovské zakázky, a tak byste měli cílit kampaně na takové zákazníky, jejichž objednávky dokážete splnit.

Správná volba cílové skupiny a pro ni vhodný obsah na webu vám pomohou přilákat relevantní čtenáře, z nichž se snáze stanou vaši zákazníci.

Základní segmenty cílení reklamy:

 

Závěrečná doporučení

  1. Připravte si plán reklamních akcí na internetu.
  2. Definujte cíle jednotlivých kampaní (např. chcete posilovat svoji značku, nebo rychle získat co nejvíce zákazníků) a cílovou skupinu, na niž se chcete zaměřit.
  3. Podle nastavených cílů vyberte formát reklamy (např. kampaň zaměřenou na výkon je vhodné realizovat formou PPC produktů a affiliate sítí).
  4. Zhodnoťte, zda máte dostatečné interní zdroje, nebo je pro vás výhodnější najmout si profesionální reklamní agenturu.

< předchozí lekce