Banner, web banner

V kontextu internetu se pod pojmem banner označuje reklamní formát – grafické pole, které odkazuje uživatele na webové stránky. Má obvykle formu čtvercového nebo obdélníkového obrázku. Dnes se nejčastěji nejedná o pouhý statický obrázek, ale o animaci, video doplněné zvukem nebo také interaktivní objekt.

Nejčastěji používané formáty online bannerů: