Brief

Brief označuje zadání, které dává klient své reklamní nebo mediální agentuře. Brief má obvykle určitou standardizovanou podobu, která obsahuje základní otázky, jejichž zodpovězení pomůže agenturám při přípravě kampaně.

Mezi tyto položky patří: