Mediální agentura

Společnost, která zprostředkovává pro své klienty reklamní prostory v médiích a optimalizuje mediální kampaně.

Mediální agentury se starají o výběr vhodných médií, vhodných časů, vhodné cílové skupiny uživatelů v televizním či rozhlasovém vysílání a vhodných prostorů (tisk, online). Mezi další služby mediálních agentur patří i zkoumání chování cílových skupin.

Struktura oddělení mediálních agentur: